Kinderopvang Koningsbeer

Kinderopvang Koningsbeer

Kinderdagverblijf de Koningsbeer is een particulier kinderdagverblijf dat opvang biedt aan kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen van 4 – 12 jaar, in de buitenschoolse opvang.Bij de Koningsbeer staat kwaliteit en professionaliteit voorop, gecombineerd met een intieme en huiselijke sfeer. We zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang van de gemeente Goirle.Kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar maken veel ontwikkelingen door. Daarom is goede begeleiding in deze levensfase erg belangrijk, alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd en in het bezit van een VOG. Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken is er bij De Koningsbeer een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Dit kun je nalezen op de website of op locatie

Bij de Koningsbeer krijgen niet alleen kinderen aandacht. Ook ouders kunnen met vragen en reacties bij de pedagogisch medewerkers terecht.Contacten tussen ouders en de pedagogisch medewerkers zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf bij De Koningsbeer beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft in hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt.

Praktische informatie zoals de tijden van het slapen, eten en drinken worden ook besproken met ouders. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om de activiteiten van hun kind dagelijks te volgen via het online programma BitCare.

We maken gebruik van 3 stamgroepen:

  • Een babygroep van 0-2 jaar.
  • Een dreumes/ peutergroep  van 2-4 jaar
  • Een peutergroep.

Daarnaast verzorgen wij ook de TSO (tussen schoolse opvang) Op ma, di, do en vrijdag hebben de kinderen de mogelijkheid om op school te lunchen. Na de lunch is er de mogelijkheid om onder toezicht buiten te spelen tot de lessen weer beginnen. Bij slecht weer wordt er binnen een alternatief aangeboden.

Net dat beetje extra service, is waar wij voor staan. Een uitstapje wanneer mogelijk, flexibele opvang, ruilen van dagen en het aanbieden van een warme maaltijd ’s avonds. Bent u nieuwsgierig geworden of wil u extra informatie? Bekijk dan onze website www.dekoningsbeer.nl of neem contact met ons op via ons mailadres: info@dekoningsbeer.nl

De ontwikkelingen wat betreft onze locatie met betrekking tot onze  buitenschoolse opvang kunt u volgen op onze site.

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl