De M.R.

De M.R.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Wij zijn gesprekspartner voor de school op beleidsgebied. Met elkaar werken we aan een goed leerklimaat voor onze kinderen, we gaan in overleg over wat er speelt in en rond de school en zijn met elkaar in gesprek over belangrijke zaken die de school, de kinderen, de ouders en het team aangaan. Samen bouwen we aan Kindcentrum de Vonder. 

Speerpunten voor 2018-2019 zijn:

  • De ontwikkeling van Kindcentrum De Vonder 
  • Het ICT-beleid 
  • Het tevredenheidsonderzoek en de bijbehorende verbeterpunten 
  • Ouderparticipatie


De MR bestaat in schooljaar 2018-2019 uit: 


 
Esther Romme (ouder)
Jesse de Doelder (ouder)
Vacature (ouder)
Adrilene Zonneveld (team: GMR)
Cecile van Oorschot (team: MR)
Jody Engels (team: MR)
Ada Bervoets (team: MR....50%)
Linda Kivits (team: MR …..50%)
 
Zijn er zaken waarin wij wat kunnen betekenen? Heeft u vragen, ziet u mogelijkheden of kansen voor onze school? Kunnen zaken anders of misschien beter? Neem dan gerust contact met ons op via mr.vonder@hetgroenelint.nl. Uiteraard kunt u ons ook altijd persoonlijk aanspreken op school.  
Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl