Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Ouders van kinderen op De Vonder zijn automatisch lid van de oudervereniging. De BOV is het bestuur van deze oudervereniging. De BOV besteedt haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunen hierbij de leerkrachten. Denk hierbij aan verschillende sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst-, carnavals- en Paasviering en het tweejaarlijkse schoolreisje. Aanmelding als bestuurslid van de Oudervereniging kan geschieden door middel van het persoonlijk benaderen van één van de BOV-leden of middels een e-mail aan: or.vonder@hetgroenelint. nl. De oudervereniging streeft ernaar om ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de BOV en bedraagt € 25,- per leerling.

De BOV bestaat uit de volgende acht ouders:

 

  • Willeke Vanhooren
  • Carla Weterings
  • Kim van de Waal
  • Fleur de Jong
  • Marieke van Doremalen
  • Ilona Lafertin
  • Ruud Smits
  • Paul Kieboom 

En de volgende twee collega’s van school:

  • Juffrouw Marijke
  • Meneer Jan-Piet
Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl