Vrijwillige ouderbijdrage

Algemeen

Het Bestuur van de Oudervereniging (BOV) organiseert samen met het schoolteam activiteiten voor alle kinderen van De Vonder. Deze activiteiten kunnen niet georganiseerd worden zonder de financiële bijdrage van de ouders en daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage.

Activiteiten

Van deze vrijwillige ouderbijdrage betalen wij bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de kerstviering, Carnaval en het schoolreisje dat eens per 2 jaar plaats vindt. Activiteiten die ieder jaar weer zorgen voor veel plezier!

Ouderbijdrage

De ouder/verzorger is na inschrijving van een kind(eren) automatisch lid van Oudervereniging De Vonder. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar € 30,00 per kind. Voor kinderen die instromen in 2023, is de bijdrage € 15,00.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle kinderen mogen meedoen met alle activiteiten die georganiseerd worden op school, ongeacht of deze bijdrage niet is ontvangen.

Indien men dit bedrag door omstandigheden niet kan betalen? Kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld Goirle en Riel. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Jan-Piet Kruijs, directeur van De Vonder, via tel. 013-5181590 of via janpietkruijs@hetgroenelint.nl.

Betaling

Begin van het schooljaar wordt gevraagd om de vrijwillige bijdrage over te maken naar de bankrekening van Oudervereniging de Vonder. Hiervoor worden betaallinkjes aangemaakt en gedeeld met de ouders.

Men kan de bijdrage ook rechtstreeks overmaken op ons IBAN-rekeningnummer NL66 RABO 0198 87 18 56 t.n.v. Oudervereniging de Vonder. LET OP! Dit is een nieuw bankrekeningnummer.

Mocht men de bijdrage liever in termijnen willen betalen dan is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met de BOV, via: or.vonder@hetgroenelint.nl.

Tot slot

Mede namens het schoolteam en alle kinderen bedanken wij u alvast voor uw bijdrage.

 

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl