Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Wij worden als schoolteam voortaan ondersteund door mevr. Imke in ‘t Groen van het Schoolmaatschappelijk Werk. Zij neemt ook deel aan een aantal Ondersteuningsteambijeenkomsten en heeft  een adviserende/uitvoerende taak....

Lees verder

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD-Ha

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD-Ha

Wat is Jeugdgezondheidszorg? Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, beg...

Lees verder

Plein 013

Plein 013

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in...

Lees verder

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl