Plein 013

Plein 013

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.

 

Telefoon: 013-2100130

Bezoekadres:

Piushaven 3  Tilburg

 

Postadres:

Postbus 1372

5004 BJ  Tilburg

info@plein013.nl


www.plein013.nl

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl