Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD-Ha

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD-Ha

Wat is Jeugdgezondheidszorg?

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van uw kind.

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg?

Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en een vragenlijst.

  • Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren en ogen getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken.
  • Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u met de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek worden ook DTP en BMR-vaccinaties gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie hierover vinden.

Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch spreekuur. Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind terecht.

Samenwerking met school

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Zo hebben zij onder andere contact met de leerkracht en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg Advies Teams op school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.

Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten?

  • De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.
  • Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
  • Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 088-3686193. Meer informatie vindt u op onze website.

Uw contactpersoon voor de Vonder is:

Hanneke de Beer  (h.de.beer@ggdhvb.nl)

Jeugdverpleegkundige  van de GGD

www.ggdwestbrabant.nl/jeugdgezondheidszorg

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl