Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam (het voormalige zorgteam)

Op onze school wordt de extra ondersteuning gecoördineerd door het zgn. Ondersteuningsteam, dat wekelijks overleg voert. Hierin hebben naast de directeur, de IB-er en RT-er zitting. Zorgleerlingen worden daar, na toestemming van de ouders, aangemeld en van daaruit wordt een eventueel ondersteuningsplan ontwikkeld en gevolgd. Dit team is ook verantwoordelijk voor het traject richting aanvraag zorgarrangementen en allerlei andere zaken in het kader van Passend Onderwijs. Vier keer per jaar maken vertegenwoordigers van GGD,  en SMW (SchoolMaatschappelijk Werk) deel uit van het Ondersteuninteamoverleg. Het Ondersteuningsteam heet dan Ondersteuningsadviesteam (ZAT). Tevens ligt er een lijntje naar Dorpscollectief Riel.

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl