Missie en visie

Missie en visie

De missie van onze school.

We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen voor een brede ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Wij bereiden ze op cognitief en sociaal-emotioneel gebied voor op de maatschappij waarin zij nu en in de toekomst functioneren.

Onze visie op onderwijs.

Onze visie is opgebouwd uit de drie kernwaarden autonomie, groei en eigenheid. Op de volgende manier geven we hier invulling aan:

Onder autonomie verstaan we het begeleiden van kinderen bij de bewustwording van het eigen leerproces. We vinden het belangrijk dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie leren en zelfverantwoordelijk zijn. We geven hen de ruimte om hun leerproces, binnen aangegeven kaders, vorm te geven.

Onder groei verstaan we het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, vanuit een doorgaande lijn. Hierbij besteden we aandacht aan het samen ontdekken van talenten en interesses binnen een rijke leeromgeving. We maken ontwikkeling zichtbaar naar kinderen en ouders.

Onder eigenheid verstaan we het bieden van ruimte aan leerlingen om zichzelf te kunnen zijn en zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We moedigen kinderen aan om eigen keuzes te maken, zichzelf te leren kennen en elkaar te accepteren zoals we zijn. We doen dit binnen een veilige, stimulerende omgeving die staat voor het hebben van vertrouwen in jezelf en in elkaar. 


Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl