Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Indien u verlof nodig heeft voor uw dochter en/ of zoon, dan vragen we u om dit acht weken van te voren via email bij Jan-Piet, janpietkruijs@hetgroenelint.nl, aan te vragen. In de regel wordt een dergelijke aanvraag aan de leerplichtambtenaar van onze school voorgelegd. Zij denkt mee wat de mogelijkheden zijn met betrekking
tot deze verlofaanvraag. Een afspraak bij bijvoorbeeld de tandarts, dokter etc. vragen we u om zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen.

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl