Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Binnen de school zijn een tweetal personen aangewezen waar u bij terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz.). Dit zijn Linda Kivits en Evelien van Keulen.

De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu
gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar
verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon.

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersonen aangezocht, die deskundig is op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. Dit is mevr. Thea Spranger email: kids.leger@planet.nl

De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke
volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het
indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke
stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij.
Hebt u geen vertrouwen in de interne contactpersoon, dan kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

 

 

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl